โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางอรพิน ปราชญ์นคร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1