โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 313) 06 พ.ค. 63
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 14) 21 มี.ค. 63
แบบแจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 9) 21 มี.ค. 63
วันนี้ - 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาเปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 550) 31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา (อ่าน 533) 31 ต.ค. 61
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา รับสมัคร ครูธุรการโรงเรียน ระหว่างวันที 22 - 28 ตุลาคม 2561!!!ฉบับใหม่!!! (ไม (อ่าน 615) 25 ต.ค. 61
ยกเลิก ประกาศรับสมัครเดิม (อ่าน 498) 22 ต.ค. 61
19-20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาเข้าร่วมแข่งขันโครงงานสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช (อ่าน 660) 23 ก.ค. 61
กรมป่าไม้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 11 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 605) 23 ก.ค. 61
6-8 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา นำตัวแทนนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนคีร (อ่าน 459) 23 ก.ค. 61
26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 426) 23 ก.ค. 61
26 มิถุนายน 2561 วันสุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม (อ่าน 451) 23 ก.ค. 61
ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์ พร้อมด้วย คุณศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ ผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์จำกัดและ (อ่าน 544) 13 มิ.ย. 61
การจัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 (อ่าน 315) 11 มิ.ย. 61
สภ.พิปูน มาให้ความรู้เรื่องการต้านพนันฟุตบอลโลก 2018 (อ่าน 310) 11 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 300) 04 มิ.ย. 61
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 294) 04 มิ.ย. 61
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 231) 04 มิ.ย. 61
ต้อนรับครูย้าย ครูสุจิตรา อินทนู และคณะ (อ่าน 249) 04 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2561 (อ่าน 269) 04 มิ.ย. 61
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 ตั้งแต่วันนี้ - 28 มีนาคม 2561 (อ่าน 343) 26 ก.พ. 61