โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
ภาพกิจกรรม
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาเรื่อง การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ออนไลน์ปีการศึกษา 2563
ตามที่ สพฐ.ได้มีหนังสือที่ ศธ.04006/ว1548 เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยาขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ดังนี้

1. สมัครในระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คหรือเว็บไซต์โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
2. สมัครวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (เอกสารประกอบการสมัครให้นำมามอบในวันรายงานตัว ได้แก่
(1)หลักฐานสำเร็จการศึกษา ปพ.1
(2)สำเนาบัตรประขาชนนักเรียน
(3)สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(4)คะแนนโอเน็ต
(5)รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 - 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนกด “ส่ง” ยืนยันข้อมูล (กด "ส่ง" แล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้)
4. ข้อมูลที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ จบการศึกษาจากโรงเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยที่จบการศึกษา ชื่อ สกุลบิดาและมารดา เบอร์โทรศัพท์

5. ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
6.วันรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 วันที่ 8 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.
7. หากมีข้อสงสัย สอบถามฝ่ายวิชาการ 085- 4717826, 093 - 7265246


โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,19:30   อ่าน 171 ครั้ง