โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

เเผนวิทย์ - คณิต