โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
65 หมู่ที่ 1   ตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270
เบอร์โทรศัพท์ 075-483204
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 108 ล,108 ,ล/30,108
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 2,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 108 ล,108 ,ล/30,108
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 2,450,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 220,000
เพิ่มเติม..